Carretó elevador per l'industria de

* Per a l'industria del paper.
   Para la industria del papel.
* Per a l'industria de la beguda i els distribuidors.                    Para la industria de las bebidas y los distribuidores.

* Per a l'industria dels electrodomèstics i l’electrònica.          Para la industria de los electrodomésticos y la                      electrónica.

* Per a l'industria química.                                                               Para la industria química.

* Per les adoberies.                                                                            Para la industria del curtido de pieles.
* Per les foneries.                                                                               Para las fundiciones.
* Per a les industries del reciclatge.                                              Para la industria del reciclaje. 
* Per altres industries.                                                                      Para otras industrias.

Accessoris carretó elevador

- Pinces per bobines de paper.                                                       Pinzas para bobinas de papel.
- Pinces per bales de cel•lulosa i per paper                                premsat.                                                                                             Pinzas para balas de celulosa y para papel prensado.
- Desplaçadors i posicionadors de forquilles.                            Desplazadores y posicionadores de horquillas.
- Forquilles multi palet.                                                                    Horquillas multi palet.
- Pinces amb pressió de forquilles.                                               Pinzas con presión de horquillas
- Pinces per electrodomèstics i caixes de cartró.                     Pinzas para electrodomésticos y cajas de cartón.
- Taulells giratoris i voltejadors.                                                     Tableros giratorios y volteadores.
- Empentadors i allargadors.                                                           Empujadores y alargadores.
- Pinces i voltejadors per bidons plàstics i metàl•lics.              Pinzas y volteadores para bidones plásticos y metalicos.
Culleres per a recollir productes a granel.                                Palas para recogida de productos a granel. 
- Pinces per a pneumàtcs                                                      Pinzas para pneumáticos.

  

Page was designed with Mobirise