Robotica i AGV

agv

Suport al picking, picking to AGV. 
L’operari agafa els productes a la zona de picking i els posa a la màquina per a que els mogui.

Moviments de palets de zona a zona. 

agv
agv

Carrega i descàrrega. Apilat de palets en profunditat.

Comunicació amb cintes fixes.
Per a transferència segura de palets entre cintes. 

agv
agv

Trilaterals.
Amb moviment de palets al terra. 
Sense moviment de palets al terra.

Per a moviment de bobines en horitzontal.
Amb posicionador de forquilles per a moviment de bobines de diferents mides.

agv
agv

Per a moviment de bobines en vertical.
Amb pinça.

AGV per arrastrar.
Unidireccional.
Guiat magnètic, per cinta adhesiva o per guia soterrada.
Enganxament de carros manual.   

agv arrastre
agv arrastre

AGV per arrastrar.
Carrega a sobre o tractora.
Guiat magnètic, per cinta adhesiva o per guia soterrada.
Enganxament de carros automàtic.   

AGV per arrastrar.
Bidireccional.
Guiat magnètic, per cinta adhesiva, per guia soterrada o per mapping.
Enganxament de carros automàtic.   

agv arrastre
agv arrastre

AGV per arrastrar.
Unidireccional.
Guiat magnètic, per cinta adhesiva, per guia soterrada o per mapping.
Enganxament de carros automàtic.   

This site was made with Mobirise