free web creation software

Qui som

MISSIÓ.

La nostra vocació es ser el soci efectiu dels nostres clients; perquè som conscients que la producció, la logística, la distribució y la atenció al client no es poden aturar; posem el nostre temps, els nostres recursos i els nostres coneixements, des el 1975, al seu servei.

Estudiem les necessitats i les condicions per proposar i adoptar la millor solució amb coherència i honestedat, entenen que la millor solució es la que permet una feina de qualitat amb el mínim preu i la màxima seguretat. 

Oferim fiabilitat de maquines i servei per assegurar el rendiment esperat.

Oferim flexibilitat perquè les necessitats canvien amb el temps o les circumstancies.

VISIÓ.

Per sobre de tot som solucionadors de necessitats.

Tenim l’experiència, el que assegura bons referents per a trobar les noves solucions.

VALORS.

Hem adoptat un compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat, en quan a aconsellar en la millor solució aquelles alternatives que generaran menor consum energètic i menor residu final, que a la fi son les que produiran majors estalvis. A més ens comprometem a seguir els procediments de reciclatge i recollida de residus establerts i millorar-los si calgués per a garantir que no es produiran contaminacions.

Ens comprometem amb la seguretat laboral adoptant les mesures per a garantir que en tot cas, tant en les nostres instal•lacions com en les dels nostre clients, treballem seguint les normatives generals i les especifiques per a cada feina.

Tenim establer un sistema de seguiment i control de la qualitat, enfocat a la millora continua de procediments i serveis.

Oferim formació continuada i plans de carrera als nostres treballadors perquè puguin assolir les seves expectatives en quan a desenvolupament personal i laboral.