bootstrap theme

S’estan imposant els carretons frontals elèctrics substituint els de combustió interna.

En l’últim any s’observa un canvi dràstic en el mercat en quan a la evolució de vendes de carretons elevadors frontals nous en relació a l’energia de propulsió, per diverses raons normatives i de prestacions de les màquines.

Igualada a 25 de juliol de 2019.

En les estadístiques de vendes de carretons frontals a España publicades l’any 2017 per MEDEA, les vendes dels carretons frontals de combustió interna (gasoil i gas) ja començaven a marcar tendència amb un disminució aproximada del 5% en les vendes en relació a l’any 2016, mentre les elèctriques tenien un increment de vendes de més del 18%, en un context de mercat de clar creixement. Cal tenir en compte que la venda de màquines elèctriques en valors absoluts es superior a les de combustió interna en una proporció de 8 elèctriques per a cada 3 de combustió.

L’any 2018, segons les dades conegudes semblava que el segment dels motors de combustió reprenia el seu creixement percentual recuperant la frenada del 2017, però analitzant en detall s’observa que aquest creixement correspon bàsicament als carretons tot terreny. Els carretons tot terreny s’utilitzen sobre tot en el sector de la construcció, sector que tenia el parc molt envellit per la falta de renovació des l’any 2.008 i del qual es va produir una renovació massiva impulsada per una millora de expectatives sectorials.

Segons dades que maneja el sector, encara no publicades, la projecció de vendes que determina el que s’espera pel l’any 2019 torna a marcar una caiguda de vendes dels carretons frontals de combustió interna que la situarà en nivells per sota de les vendes del 2017, indicant que la pujada de l’any 2018 va ser un miratge.Les vendes de carretons frontals elèctrics continua amb els seus increments per sobre del 15% anual

Per contra les vendes de carretons elevadors frontals elèctrics continua amb els seus increments any rere any per sobre del 15%, amb una projecció esperada semblant per aquest 2019.

Aquestes dades venen a constatar, que els canvis que s’estan produint i els que s’esperen en la reglamentació europea en relació a les normatives dels vehicles amb motors de combustió, que la aplicació de les normatives de riscos laborals de una manera més rigorosa i que la evolució tècnica dels carretons elevadors elèctrics tant en gestors de màquina, com en els motors, com en les bateries, estan tenint una influencia determinant en el sector.

En l’experiència diaria del departament comercial de Tallers Citoler observem també una evolució en els motius per els que els clients estant escollint carretons frontals elèctrics i desestimant els de gasoil. Mentre en els anys anteriors el pes de les normatives de riscos laborals eren determinants, en ocasions fins i tot a contracor dels desitjos del empresari i dels operaris de les màquines, constatem que en aquest moment el que més esta pesant es l’assumpció de que la evolució de les normatives europees en relació a la sostenibilitat i el medi ambient propiciarà canvis normatius dràstics que deixaran obsoletes les màquines de combustió interna que, temen es veuran obligats a substituir estiguin en l’estat que estiguin. El risc de una inversió que es tingui que quedar inoperant en dos anys frena l’adquisició d’aquestes màquines.Els canvis normatius i la evolució tècnica del carretons frontals elèctrics estan tenint una influencia determinant en el sector.

Axis, aquets canvis que fins ara havien afectat quasi exclusivament a màquines que desenvolupaven la seva feina total o parcialment en zones cobertes o interiors de instal•lacions s’estan produint també en les màquines que treballen exclusivament en exteriors. I aquí pensem que hi te molt a veure també la evolució tècnica de les màquines elèctriques que esmentàvem com un dels factors de influencia. La possibilitat de les múltiples opcions de reglatges de les màquines elèctriques que les equipara en prestacions a les de combustió, sobretot en entregues de potencia, i que a més permet unes progressivitats impensables de aconseguir en les de combustió, determina que un cop provades, en ocasions forçats per les circumstancies, desaparegui qualsevol dubte sobre la seva idoneïtat i rendibilitat, venint a substituir les que abans eren de combustió interna.

Tot plegat constata que s’està produint en les renovacions de parc de maquinaria dels carretons elevadors frontals una clara migració dels carretons elevadors amb sistemes de combustió interna cap a altres d’elèctrics, de manera que en un futur no molt llunyà les vendes de carretons de combustió interna passarà a ser anecdòtica.


Noticia estadística venda carretons elevadors

Noticia carretó elevador frontal elèctric

Carretó frontal elèctric

Tallers Citoler es trasllada.

El passat dia 2 de febrer, Tallers Citoler es va traslladar a unes noves instal•lacions al carrer Itàlia del Polígon Industrial Les Comes d’Igualada. 

Vilanova del Camí, a 4 de febrer de 2019

El dia 2 de febrer Tallers Citoler ha tancat les seves instal•lacions al carrer Santa Llúcia de Vilanova del Camí, i a obert unes noves instal•lacions al carrer Itàlia, 2 del polígon industrial Les Comes d’Igualada.

Les instal•lacions de Vilanova del Camí se’ns havien quedat petites des feia temps, ens explica en Carles Citoler, gerent de Tallers Citoler, les noves instal•lacions suposen unes millores en espai disponible i permeten una millor adequació a les normatives en medi ambient i de seguretat laboral. A més han permès instal•lar tots els aparells de nova tecnologia per a diagnosis tant de turismes com de carretons elevadors, i poder donar un servei integral en totes les àrees de mecànica com, electromecànica, climatització, frens, amortiment i pneumàtics. 


Les noves instal•lacions han permès poder donar un servei integral.

El sector dels tallers de reparació d’automòbils esta vivint profunds canvis derivats de l’adequació a les normatives europees, especialment en el que fa referencia a les revisions dels vehicles en garantia que ja fa temps poden dur a terme els tallers de la confiança del client, client que no es veu supeditat forçosament a dur el seu vehicle al concessionari oficial de la marca. Encara que la normativa que ho permet es de fa uns anys, es ara quan els usuaris han començat a agafar consciencia d’aquesta possibilitat, que els aporta millor atenció i estalvis considerables. Si afegeix que el client del taller te unes expectatives de servei que sobrepassen les purament de reparació, com la gestió de l’ITV, necessitat de vehicle de substitució i altres.


Noves perspectives de creixement en la venda de carretons elevadors per la renovació dels dièsel per elèctrics.

També les noves perspectives de creixement que s’obren en la venda i gestió de flotes de carretons elevadors, que es l’altre àrea d’especialitat de Tallers Citoler, i que en aquest moment esta vivint una important reconversió tant per temes de costos com medi ambientals, amb la renovació de parcs de maquines de combustió per maquines elèctriques com fet més paradigmàtic, ha sigut l’altre element decisius que ha empès aquest trasllat.

Les noves instal•lacions de Tallers Citoler disposen també de una millor ubicació en quan a visibilitat i a facilitar l’accés al situar-se en una zona neuràlgica de la ciutat entre la antiga NII, ara avinguda de Catalunya, i la via principal del polígon industrial, el carrer Alemanya.


Noticia tallers Citoler

Vista exterior de les noves instal•lacions de Tallers Citoler.

Noticia tallers citoler

Vista interior.