free website design templates
Transpalet elèctric camió

Transpalet elèctric

Especial per espais reduïts, com l’interior de camions o la mateixa plataforma elevadora de carrega i descarrega del camió. Mides similars a les de un transpalet manual, compacte i lleuger. Robust i fiable, pot remuntar rampes de fins un 8% depenent de la carrega. A més pot salvar l’atac d’angles considerables a final de rampa gracies a que l’elevació es complerta a partir del punt de recolzament a la roda de tracció. Rodes laterals estabilitzadores per a més seguretat. 1,5 Tn., 6 hores de autonomia i només 3 per a la carrega. Bateria de LITI fàcil de treure el que permet deixar el transpalet al camió i prendre la bateria per a recarregar-la. Carregador a 220 v.
La única màquina d’aquestes característiques que un cop desgastada la roda de tracció, no cal canviar de manera obligatòria també el motor de tracció.
Preu molt competitiu.
Preus especials amb la compra de diverses unitats.
Enviaments amb ports a carrec del client.  

Transpaleta eléctrica. Especial para espacios reducidos, como el interior de camiones o la misma plataforma elevadora de carga i descarga del camión. Medidas similares a las de una transpaleta manual, compacta y ligera. Robusta y fiable, puede remontar pendientes de hasta un 8% dependiendo de la carga. Además puede atacar ángulos considerables de fin de rampa gracias a que la elevación es completa a partir del punto de apoyo en la rueda de tracción. Ruedas laterales estabilizadoras para mayor seguridad. 1,5 Tn., 6 horas de autonomía y solo 3 de carga. Batería de LITIO de fácil extracción que permite dejar la transpaleta en el camión y llevarse la báteria para recargarla. Cargador a 220 V.

La única máquina de estas característica que una vez desgastada la rueda de tracción puede cambiarse sin que sea necesario y obligatorio cambiar también el motor de tracción.  

Precio muy competitivo.

Precios especiales por la compra de varias unidades.

Envíos con portes a cargo del cliente.


Adreça

C/ Itàlia, 2, nau 1 
08700 Igualada (Barcelona) 


Contactar 

Email: info@tallerscitoler.com
Telèfon: +34 93 804 43 98
Avis legal