best free css templates

Robotica i AGV

agv

Suport al picking, picking to AGV.  ATX12
L’operari agafa els productes a la zona de picking i els posa a la màquina per a que els mogui.

Moviments de palets de zona a zona.  ATX16

agv
agv

Carrega i descàrrega. Apilat de palets en profunditat. AWT25

Comunicació amb cintes fixes. AWT 25/50
Per a transferència segura de palets entre cintes. 

agv
agv

Trilaterals. AWT12
Amb moviment de palets al terra. 
Sense moviment de palets al terra.

Per a moviment de bobines en horitzontal. AWT25/h80
Amb posicionador de forquilles per a moviment de bobines de diferents mides.

agv
agv

Per a moviment de bobines en vertical. AWT25/h60
Amb pinça.

AGV per arrastrar, K32.
Unidireccional.
Guiat magnètic, per cinta adhesiva o per guia soterrada.
Enganxament de carros manual.   

agv arrastre
agv arrastre

AGV per arrastrar K05.
Carrega a sobre o tractora.
Guiat magnètic, per cinta adhesiva o per guia soterrada.
Enganxament de carros automàtic.   

AGV per arrastrar K11.
Bidireccional.
Guiat magnètic, per cinta adhesiva, per guia soterrada o per mapping.
Enganxament de carros automàtic.   

agv arrastre
agv arrastre

AGV per arrastrar K10.
Unidireccional.
Guiat magnètic, per cinta adhesiva, per guia soterrada o per mapping.
Enganxament de carros automàtic.