how to build your own site for free
Manteniment carretons elevadors
Manteniment

Des el 1975 reparant carretons elevadors. 

Disposem dels elements necessaris d’última tecnologia per a diagnosis. 

Furgonetes taller per assistència i reparació a casa del client.

Grues i plataformes disponibles per a recollir i entregar les maquines.

Recanvis originals, amb connexió informàtica amb els recanvistes de la majoria de les marques.

Manteniment preventiu: Inspecció de seguretat perquè els carretons s’adaptin a la normativa vigent. Per a mantenir el parc de vehicles en bon estat. Prevenció d’averies sorpresa que afectin la producció.

Manteniment correctiu: Agilitat del servei tècnic per solucionar en temps record.  

Inspecció de seguretat i emissió de la documentació corresponent.